Van vòi Minh Hòa

1.Vòi Nước

Van vòi Minh Hòa được tạo từ hợp kim đồng dập theo tiêu chuẩn Châu Âu EURO CW617N với hàm lượng đồng (CU) 57% – 59% và hàm lượng chì (Pb) ≤ 2.5 % * Các loại van bi TURA – TUBO và vòi Daling được sản xuất từ hợp kim kẽm theo tiêu chuẩn Mỹ AG40A * 100% sản phẩm được thử áp lực trước khi xuất xưởng.

Tên Sản Phẩm Giá Chiết Khấu
Vòi vườn đồng MBV DN 20 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Vòi vườn đồng MH (tay gạt và tay bướm) DN 20 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Vòi vườn đồng MI DN 20 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Vòi vườn hợp kim DALING DN 20 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Vòi vườn hợp kim TURA DN 20 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Vòi đồng MIHA DN 15 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Vòi đồng MIHA mạ Niken DN 15 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Vòi máy giặt MIHA DN 15 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Vòi vườn đồng MBV DN 15 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Vòi vườn đồng MH (tay gạt và tay bướm) DN 15 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Vòi vườn đồng MI DN 15 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Vòi vườn hợp kim DALING DN 15 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Vòi vườn hợp kim TURA DN 15 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Vòi đồng MIHA DN 20 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Vòi đồng MIHA mạ Niken DN 20 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)

2.Phan Phao Đồng MIHA

Tên Sản Phẩm Giá Chiết Khấu
Van phao đồng nhãn hiệu MIHA DN 15 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van phao đồng nhãn hiệu MIHA DN 15 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van phao đồng nhãn hiệu MIHA DN 20 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)

3.Rọ Đồng

Tên Sản Phẩm Giá Chiết Khấu
Rọ đồng MBV DN 15 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Rọ đồng MIHA DN 15 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Rọ đồng MI DN 20 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Rọ đồng MBV DN 20 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Rọ đồng MIHA DN 20 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Rọ đồng MI DN 25 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Rọ đồng MBV DN 25 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Rọ đồng MIHA DN 25 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Rọ đồng MBV DN 32 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Rọ đồng MIHA DN 32 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Rọ đồng MI DN 40 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Rọ đồng MBV DN 40 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Rọ đồng MIHA DN 40 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Rọ đồng MBV DN 50 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Rọ đồng MIHA DN 50 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Rọ đồng MBV DN 65 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Rọ đồng MIHA DN 65 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Rọ đồng MBV DN 80 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Rọ đồng MIHA DN 80 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Rọ đồng MBV DN 100 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Rọ đồng MIHA DN 100 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)

4.Van hơi đồng MIHA

Tên Sản Phẩm Giá Chiết Khấu
Van hơi đồng nhãn hiệu MIHA DN 15 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van hơi đồng nhãn hiệu MIHA DN 20 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van hơi đồng nhãn hiệu MIHA DN 25 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van hơi đồng nhãn hiệu MIHA DN 32 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van hơi đồng nhãn hiệu MIHA DN 40 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van hơi đồng nhãn hiệu MIHA DN 50 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)

5.Van bi đồng tay gạt (nước,hơi,ga,xăng dầu)

Tên Sản Phẩm Giá Chiết Khấu
Van bi đồng MIHA 2000 tay gạt màu vàng DN 8 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van bi đồng MIHA 2000 tay gạt màu vàng DN 10 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van bi đồng MIHA 2000 tay gạt DN 15 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van bi đồng MIHA 2000 tay gạt màu vàng DN 15 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van bi đồng MIHA 2000 tay gạt DN 20 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van bi đồng MIHA 2000 tay gạt màu vàng DN 20 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van bi đồng MIHA 2000 tay gạt DN 25 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van bi đồng MIHA 2000 tay gạt DN 32 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van bi đồng MIHA 2000 tay gạt DN 40 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van bi đồng MIHA 2000 tay gạt DN 50 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van bi đồng MIHA 2000 tay gạt DN 65 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van bi đồng MIHA 2000 tay gạt DN 80 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van bi đồng MIHA 2000 tay gạt DN 100 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)

6.Van bi tay gạt

Tên Sản Phẩm Giá Chiết Khấu
Van bi đồng MI DN 15 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van bi đồng tay gạt MBV DN 15 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van bi hợp kim TURA tay gạt DN 15 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van bi đồng MI DN 20 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van bi đồng tay gạt MBV DN 20 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van bi hợp kim TURA tay gạt DN 20 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van bi đồng MI DN 25 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van bi đồng tay gạt MBV DN 25 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van bi hợp kim TURA tay gạt DN 25 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van bi đồng MI DN 32 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van bi đồng tay gạt MBV DN 32 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van bi hợp kim TURA tay gạt DN 32 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van bi đồng MI DN 40 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van bi đồng tay gạt MBV DN 40 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van bi hợp kim TURA tay gạt DN 40 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van bi đồng MI DN 50 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van bi đồng tay gạt MBV DN 50 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van bi hợp kim TURA tay gạt DN 50 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van bi đồng tay gạt MBV DN 65 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van bi hợp kim TURA tay gạt DN 65 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van bi đồng tay gạt MBV DN 80 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van bi đồng tay gạt MBV DN 100 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)

7.Van bi tay bướm

Tên Sản Phẩm Giá Chiết Khấu
Van bi đồng tay bướm MBV DN 15 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van bi hợp kimTURA tay bướm DN 15 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van bi hợp kimTUBO tay bướm DN 15 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van bi đồng mạ Niken MIHA 2000 tay bướm DN 15 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van bi đồng MIHA 2000 tay bướm DN 15 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van bi đồng tay bướm MBV DN 20 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van bi hợp kimTURA tay bướm DN 20 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van bi hợp kimTUBO tay bướm DN 20 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van bi đồng mạ Niken MIHA 2000 tay bướm DN 20 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van bi đồng MIHA 2000 tay bướm DN 20 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)

8.Van 1 chiều đồng lò xo

Tên Sản Phẩm Giá Chiết Khấu
Van 1 chiều đồng lò xo MBV DN 15 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van 1 chiều đồng lò xo MIHA DN 15 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van 1 chiều đồng lò xo MBV DN 20 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van 1 chiều đồng lò xo MIHA DN 20 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van 1 chiều đồng lò xo MBV DN 25 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van 1 chiều đồng lò xo MIHA DN 25 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van 1 chiều đồng lò xo MBV DN 32 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van 1 chiều đồng lò xo MIHA DN 32 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van 1 chiều đồng lò xo MBV DN 40 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van 1 chiều đồng lò xo MIHA DN 40 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van 1 chiều đồng lò xo MBV DN 50 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van 1 chiều đồng lò xo MIHA DN 50 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van 1 chiều đồng lò xo MIHA DN 65 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van 1 chiều đồng lò xo MIHA DN 80 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)

9.Van 1 chiều đồng lá lật

Tên Sản Phẩm Giá Chiết Khấu
Van 1 chiều đồng lá lật MI DN 15 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van 1 chiều đồng lá lật MBV DN 15 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van 1 chiều đồng lá lật MIHA DN 15 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van 1 chiều đồng lá lật MI DN 20 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van 1 chiều đồng lá lật MBV DN 20 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van 1 chiều đồng lá lật MIHA DN 20 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van 1 chiều đồng lá lật MI DN 25 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van 1 chiều đồng lá lật MBV DN 25 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van 1 chiều đồng lá lật MIHA DN 25 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van 1 chiều đồng lá lật MI DN 32 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van 1 chiều đồng lá lật MBV DN 32 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van 1 chiều đồng lá lật MIHA DN 32 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van 1 chiều đồng lá lật MI DN 40 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van 1 chiều đồng lá lật MBV DN 40 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van 1 chiều đồng lá lật MIHA DN 40 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van 1 chiều đồng lá lật MI DN 50 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van 1 chiều đồng lá lật MBV DN 50 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van 1 chiều đồng lá lật MIHA DN 50 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van 1 chiều đồng lá lật MI DN 65 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van 1 chiều đồng lá lật MBV DN 65 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van 1 chiều đồng lá lật MIHA DN 65 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van 1 chiều đồng lá lật MI DN 80 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van 1 chiều đồng lá lật MBV DN 80 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van 1 chiều đồng lá lật MIHA DN 80 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van 1 chiều đồng lá lật MI DN 100 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van 1 chiều đồng lá lật MBV DN 100 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van 1 chiều đồng lá lật MIHA DN 100 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)

10.Van Cửa Đồng

Tên Sản Phẩm Giá Chiết Khấu
Van cửa đồng MI DN 15 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van cửa đồng MBV DN 15 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van cửa đồng MIHA DN 15 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van cửa đồng MI DN 20 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van cửa đồng MBV DN 20 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van cửa đồng MIHA DN 20 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van cửa đồng MI DN 25 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van cửa đồng MBV DN 25 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van cửa đồng MIHA DN 25 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van cửa đồng MI DN 32 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van cửa đồng MBV DN 32 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van cửa đồng MIHA DN 32 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van cửa đồng MI DN 40 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van cửa đồng MBV DN 40 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van cửa đồng MIHA DN 40 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van cửa đồng MI DN 50 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van cửa đồng MBV DN 50 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van cửa đồng MIHA DN 50 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van cửa đồng MI DN 65 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van cửa đồng MBV DN 65 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van cửa đồng MIHA DN 65 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van cửa đồng MI DN 80 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van cửa đồng MBV DN 80 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van cửa đồng MIHA DN 80 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van cửa đồng MI DN 100 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van cửa đồng MBV DN 100 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)
Van cửa đồng MIHA DN 100 Liên hệ 0988831727 (Mr.Tiếp)

CÔNG TY TNHH TMDV VÀ XÂY LẮP ĐIỆN TIẾP LAN

Hotline: 0988831727 (Mr.Tiếp)

Điện thoại: 0355327327

Địa chỉ: 500 Hùng Vương, Hòa Phước, TP. Canh Ranh, Khánh Hòa

Website: https://diennuoccamranh.com

Mail 1: tiepvnland@gmail.com

Mail 2: diennuoctieplan@gmail.com

0988 831 727
zalo icon