Ống Nhựa uPVC Tiền Phong

Nối thẳng

Nối thẳng ren trong

Nối thẳng ren trong đồng

Nối thẳng ren ngoài

Nối thẳng chuyển bậc

Bạc chuyển bậc

Nối góc 45°

Nối góc 90°

Nối góc 90° ren trong

Nối góc 90° ren trong đồng

Nối góc 90° ren ngoài

Ba chạc 90°

Ba chạc 90° ren trong đồng

Ba chạc 90° chuyển bậc

Đầu bịt

Bích đơn

Nút bịt ren ngoài

Van cầu

Ba chạc cong 88° chuyển bậc

Tứ chạc cong 88°

Đầu nối thông sàn

Ba chạc 45°

Ba chạc 45° chuyển bậc

Ba chạc cong 88°

Tứ chạc 45°

Đầu bịt thoát

Bịt xả thông tắc

Bịt xả kiểu E

Xi-phông

Bộ nối góc điều chỉnh 0°-45°

Bộ nối góc điều chỉnh 0°-45°

Nối thẳng

Nối thẳng chuyển bậc lệch tâm

Nối góc 45°

Nối góc 88°

Nối góc cong 88°

Đầu bịt

Ba chạc 45°

Ba chạc 45° chuyển bậc

Ba chạc cong 88°

Ba chạc cong 88° chuyển bậc

Tứ chạc 45°

Tứ chạc 45° chuyển bậc

Tứ chạc cong 88°

Tứ chạc cong 88° chuyển bậc

Nối góc thăm 88°

Nối thẳng thăm

Xi-phông

Xi-phông U

Tứ chạc thu 88°

Bịt xả thông tắc

Nối thẳng ren trong

Nối thẳng ren trong đồng

Nối thẳng ren ngoài

Nối thẳng chuyển bậc

Bạc chuyển bậc

Nối góc 45°

Nối góc 90°

Nối góc 90° ren trong

Nối góc 90° ren trong đồng

Nối góc 90° ren ngoài

Ba chạc 90°

Ba chạc 90° ren trong đồng

Ba chạc 90° chuyển bậc

Đầu bịt

Nút bịt ren ngoài

Van cầu

Ba chạc 45°

Bịt xả thông tắc

Nhận Báo Giá

CÔNG TY TNHH TMDV VÀ XÂY LẮP ĐIỆN TIẾP LAN

Hotline: 0988831727 (Mr.Tiếp)

Điện thoại: 0355327327

Địa chỉ: 500 Hùng Vương, Hòa Phước, TP. Canh Ranh, Khánh Hòa

Website: https://diennuoccamranh.com

Mail 1: tiepvnland@gmail.com

Mail 2: diennuoctieplan@gmail.com