Ống Nhựa PP-R Tiền Phong

Nối Thằng

Nối Thằng Ren Trong

Nối Thằng Ren Ngoài

Nối Thằng Chuyển Bậc

Nối góc 45°

Nối góc 90°

Nối góc 90° Ren Trong

Nối góc 90° Ren Trong Kép

Nối góc 90° ren ngoài

Ba Chạc 90°

Ba Chạc 90° Ren Trong

Ba Chạc 90° Ren Ngoài

Ba Chạc 90° Chuyển Bậc

Đầu Bịt

Van Chặn

Van Cửa

Zắc Co Nhựa

Zắc Co Ren Ngoài

Zắc Co Ren Trong

Đai khởi thủy hàn cắm

Nối Thẳng Chuyển Bậc Hàn

Nối Góc 45° Hàn

Nối Góc 90° Hàn

Ba chạc 60° hàn

Ba chạc 90° hàn

Ba chạc 90° chuyển bậc hàn (dn ≤ 1⁄2 DN)

Ba chạc 90° chuyển bậc hàn (dn > 1⁄2 DN)

Ba chạc 90° chuyển bậc hàn (dn > 1⁄2 DN)

Nhận Báo Giá

CÔNG TY TNHH TMDV VÀ XÂY LẮP ĐIỆN TIẾP LAN

Hotline: 0988831727 (Mr.Tiếp)

Điện thoại: 0355327327

Địa chỉ: 500 Hùng Vương, Hòa Phước, TP. Canh Ranh, Khánh Hòa

Website: https://diennuoccamranh.com

Mail 1: tiepvnland@gmail.com

Mail 2: diennuoctieplan@gmail.com