Ống Nhựa HDPE Tiền Phong

Nối Thẳng

Khâu Nối Ren Trong

Khâu Nối Ren Ngoài

Khâu Thẳng Chuyển Bậc

Nối Góc 90º

Nối Góc 90º Ren Ngoài

Ba Chạc 90º

Ba Chạc Chuyển Bậc

Đầu Bịt

Đầu Nối Bằng Bích

Vành Bích Thép

Gioănh Bích

Nối Chuyển Bậc Hàn

Nối Góc 11.25º - 30º Hàn

Nối Góc 45º Hàn

Nối Góc 90º Hàn

Ba Chạc 90º Hàn

Ba chạc chuyển bậc 90º hàn (dn ≤ 1⁄2 DN)

Đai Khởi Thủy Kiểu 1

Đai Khởi Thủy Kiểu 2

Chụp Lọc Nước

Ống Nhựa PP-R Tiền Phong

Nối Thằng

Nối Thằng Ren Trong

Nối Thằng Ren Ngoài

Nối Thằng Chuyển Bậc

Nối góc 45°

Nối góc 90°

Nối góc 90° Ren Trong

Nối góc 90° Ren Trong Kép

Nối góc 90° ren ngoài

Ba Chạc 90°

Ba Chạc 90° Ren Trong

Ba Chạc 90° Ren Ngoài

Ba Chạc 90° Chuyển Bậc

Đầu Bịt

Van Chặn

Van Cửa

Zắc Co Nhựa

Zắc Co Ren Ngoài

Zắc Co Ren Trong

Đai khởi thủy hàn cắm

Nối Thẳng Chuyển Bậc Hàn

Nối Góc 45° Hàn

Nối Góc 90° Hàn

Ba chạc 60° hàn

Ba chạc 90° hàn

Ba chạc 90° chuyển bậc hàn (dn ≤ 1⁄2 DN)

Ba chạc 90° chuyển bậc hàn (dn > 1⁄2 DN)

Ba chạc 90° chuyển bậc hàn (dn > 1⁄2 DN)

Ống Nhựa uPVC Tiền Phong

Nối thẳng

Nối thẳng ren trong

Nối thẳng ren trong đồng

Nối thẳng ren ngoài

Nối thẳng chuyển bậc

Bạc chuyển bậc

Nối góc 45°

Nối góc 90°

Nối góc 90° ren trong

Nối góc 90° ren trong đồng

Nối góc 90° ren ngoài

Ba chạc 90°

Ba chạc 90° ren trong đồng

Ba chạc 90° chuyển bậc

Đầu bịt

Bích đơn

Nút bịt ren ngoài

Van cầu

Ba chạc cong 88° chuyển bậc

Tứ chạc cong 88°

Đầu nối thông sàn

Ba chạc 45°

Ba chạc 45° chuyển bậc

Ba chạc cong 88°

Tứ chạc 45°

Đầu bịt thoát

Bịt xả thông tắc

Bịt xả kiểu E

Xi-phông

Bộ nối góc điều chỉnh 0°-45°

Bộ nối góc điều chỉnh 0°-45°

Nối thẳng

Nối thẳng chuyển bậc lệch tâm

Nối góc 45°

Nối góc 88°

Nối góc cong 88°

Đầu bịt

Ba chạc 45°

Ba chạc 45° chuyển bậc

Ba chạc cong 88°

Ba chạc cong 88° chuyển bậc

Tứ chạc 45°

Tứ chạc 45° chuyển bậc

Tứ chạc cong 88°

Tứ chạc cong 88° chuyển bậc

Nối góc thăm 88°

Nối thẳng thăm

Xi-phông

Xi-phông U

Tứ chạc thu 88°

Bịt xả thông tắc

Nối thẳng ren trong

Nối thẳng ren trong đồng

Nối thẳng ren ngoài

Nối thẳng chuyển bậc

Bạc chuyển bậc

Nối góc 45°

Nối góc 90°

Nối góc 90° ren trong

Nối góc 90° ren trong đồng

Nối góc 90° ren ngoài

Ba chạc 90°

Ba chạc 90° ren trong đồng

Ba chạc 90° chuyển bậc

Đầu bịt

Nút bịt ren ngoài

Van cầu

Ba chạc 45°

Bịt xả thông tắc

Nhận Báo Giá

CÔNG TY TNHH TMDV VÀ XÂY LẮP ĐIỆN TIẾP LAN

Hotline: 0988831727 (Mr.Tiếp)

Điện thoại: 0355327327

Địa chỉ: 500 Hùng Vương, Hòa Phước, TP. Canh Ranh, Khánh Hòa

Website: https://diennuoccamranh.com

Mail 1: tiepvnland@gmail.com

Mail 2: diennuoctieplan@gmail.com